top of page

Juridische mededeling

Intellectueel eigendomsrecht


De gebruiker erkent formeel dat de presentatie, inhoud, merken en logo's en alle informatie en gegevens op de site beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten en eigendom blijven van Lucile Thomas en haar leveranciers en onderworpen zijn aan een disclaimer. De presentatie, reproductie, distributie, verkoop, publicatie, wijziging en elk gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of een deel van deze website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Zo zijn alle teksten, foto's, video's, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen die op de site worden gereproduceerd, voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of enige andere geldende bepaling die van toepassing kan zijn op het gebied van intellectuele eigendom. Als zodanig is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan. Elk ander ongeoorloofd gebruik van de hele of een deel van de site (piraterij, namaak, enz.) kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de geldende wetten.

Aansprakelijkheid - juistheid van informatie


Lucile Thomas zorgt ervoor dat u de meest nauwkeurige informatie en prijzen verstrekt. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in EURO enkel ter informatie en ter indicatie. We raden gebruikers aan om alle tarieven en beschikbaarheid van diensten rechtstreeks bij Lucile Thomas of partnerinstituten te bevestigen. Lucile Thomas wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een fout, onnauwkeurigheid of weglating die de informatie beïnvloedt. Evenzo kan Lucile Thomas niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een technisch probleem van welke aard dan ook dat de verspreiding van haar site beïnvloedt. Hetzelfde geldt in geval van wijziging, onderbreking, schorsing of verwijdering van deze site. 
 
Links en verwijzingen
 
Deze website kan hyperlinks naar andere sites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen en sociale netwerken. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie aan u ter beschikking gesteld. Lucile Thomas kan in geen geval de kwaliteit en/of volledigheid van de hierin opgenomen informatie garanderen. Lucile Thomas wijst alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie aanwezig op andere sites of in andere informatiebronnen waarnaar wordt verwezen. 
 

Algemeen
 
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing blijkt te zijn of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, kan deze niet-toepasbaarheid de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. Lucile Thomas behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar ophttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. U heeft als klant altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de geschillencommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

bottom of page